Recepti za sušeno meso

Kisela repa sa grahom i sušenim mesom

Kisela repa sa grahom i sušenim mesom

Kisela repa kuhana sa grahom i dimljenim, sušenim rebricama i buncekom.

Sušene kobase | Suhe kobasice

Sušene kobase | Suhe kobasice

Izrada dimljenje i sušenje domaćih kobasica, zaćini i meso za suhe kobasice. Kalkulator za izračun količine mesa i zaćina za suhe kobase.

Sušena slanina | sušeni špek

Sušena slanina | sušeni špek

Recept za domaću sušenu slaninu, sušeni špek. Priprema špeka za sušenje i pacanje. Mokri i suhi pac, te dimljenje i sušenje slanine.

Buđola - suha vratina

Buđola - suha vratina

Recept za mokro i suho pacanje vratine za buđolu, te naknadno dimljenje i sušenje buđole odnosno suhe vratine.

Prezvuršt | Tlačenica | Švargla

Prezvuršt | Tlačenica | Švargla

Recept, začini i priprema domaće tlačenice, prezvuršta, švargle od svinjskog mesa.