Izračun duljine kuhanja jaja

od trenutka kada voda sa jajima zakipiUnesi težinu i temperaturu jajeta, nadmorsku visinu na kojoj se trenutno nalaziš, te da li želiš meko, srednje ili tvrdo kuhano jaje

• Težina jaja ; S do 53 g, M 53-63 g, L 63-70 g, XL preko 73 g
• Temperatura jajeta; sobna 18-20 °C, hladnjak 4-5°C
Nadmorska visina

Težina jajeta  g 
Nadmorska visina  m  
Temperatura jajeta °C 
Kuhano jaje želite da je
Duljina kuhanja iznosimin sek

Nazad